KLUBBENS VISJON

 

Sterling har og tar en viktig plass i Bydel Gamle Oslo. Med idrett og sosiale aktiviteter i nærmiljøet skal vi være en åpen og inkluderende møteplass for barn og unge, der alle føler trygghet, og opplever å bli sett og hørt. Klubben har, enten det er sportslig eller administrativt, følgende visjon som er retningsgivende for all aktivitet:

Sammen er vi sterke, og vår glede for spillet og klubben vil sørge for at vi seirer innfor alle arenaer.

Sterling er en lavterskel sportsklubb som tilbyr barn og unge i nærmiljøet en tilhørighet. Hos oss skal alle føle seg velkommen, og vi skal sammen skape et trygt miljø hvor positivitet, inkludering, mestringsopplevelser og trivsel er kjerneverdiene.

Vi er en klubb som er avhengige av å tenke annerledes for å lykkes. Utfordringene vi har i vårt nærmiljø ER ulikt fra andre bydeler i Oslo. Som organisasjon aksepterer vi disse ulikhetene, og forsøker dermed å lage gode løsninger som tar høyde for dette, og utarbeider våre tilbud på et lavterskel-nivå etter behovene vi har.